juni 15, 2016   Posted by: Wouter Vermeersch

Marktanalyse Aziatische zonnepanelen Q2 2016

Market Analysis WP• Prijzen: stabiel, maar daling verwacht

• Beschikbaarheid: geen tekort en voorraadopruiming
 
Prijzen

De prijzen van Chinese en Zuidoost-Aziatische zonnepanelen zijn vrijwel onveranderd gebleven sinds het begin van het jaar. Echter, de paneelprijzen staan nu onder druk omdat de celprijzen scherp gedaald zijn in de afgelopen maanden. Momenteel houdt de voortdurende Europese vraag de prijzen nog op een stabiel niveau. Maar, zowel poly- als mono-prijzen worden verwacht te dalen in Q3 vanwege onduidelijke vraagvooruitzichten en de aanhoudende prijscompetitie.

 

 
Beschikbaarheid

In Q1, door het einde van de gulle ‘feed-in’-tarieven, belandden grote volumes zonnepanelen in Engeland, vooral laaggeprijsde standaard poly-panelen. Hierdoor ontstond er een knelpunt in de rest van Europa. In Q2, was er echter voldoende beschikbaarheid. De vraag in Duitsland, Frankrijk en België toont tekenen van herstel, maar creëert geen tekort. Sommige Chinese producenten kampen zelfs met hoge voorraadniveaus naarmate het financiële kwartaaleinde nadert. Met het oog op gezonde kwartaalcijfers, zijn sommigen bezig met acties om hun voorraden te doen slinken.