maart 11, 2016   Posted by: Wouter Vermeersch

Cleantec Trade: 5 jaar!

5 jaar

Cleantec Trade BVBA werd opgericht op 11 maart 2011 en bestaat dus 5 jaar. Dag op dag vond, bijna symbolisch, ook de verschrikkelijke kernramp van Fukushima plaats. Deze ramp zond een schokgolf door de wereld en voedde het debat over hernieuwbare energie.

De Europese zonnepanelenmarkt daalde sinds zijn piek in 2011 (22,4 GWp) met maar liefst 36% tot 2015 (8 GWp); niettemin slaagde Cleantec Trade erin om te groeien. Een overzicht van een bewogen, maar mooie, geschiedenis met de belangrijkste markttrends van de afgelopen 5 jaar:

2011

Cleantec Trade werd gestart in het jaar dat de meeste Europese overheden overgingen tot een belangrijke afbouw van de subsidies voor zonnepanelen. Daarnaast was er een overaanbod aan zonnepanelen, waardoor de prijzen sterk daalden. Sommige internationale producenten en Europese installateurs konden de druk niet weerstaan en gingen failliet.

Door het samenvoegen van volumes van onze klanten, goede contacten en partnerschappen met leveranciers en een kosten-efficiënte organisatie, kon Cleantec Trade bijzonder scherpe voorwaarden bekomen voor diverse A-merken van zonnepanelen. Aanvankelijk specialiseerde Cleantec Trade zich in de verkoop van Chinese kristallijne modules per volle containerladingen. Merken als Sunrise Solartech, Canadian Solar, China Sunergy (CSUN) en Yingli Solar namen een belangrijke plaats binnen de initiële productportfolio.

2012

De voortdurende daling van de prijzen van zonnepanelen, kende een nieuwe versnelling gekend tijdens de zomer van 2012. Het overaanbod was dé dominante oorzaak, maar de prijzen werden ook beïnvloed door andere factoren zoals een scherpe daling van de vraag naar nieuwe verschepingen vanuit China en de grote voorraden van Chinese producenten in de havens Europa.

Als gevolg van aanhoudende sterke dalingen in de prijzen van kristallijne zonnepanelen en onaantrekkelijke subsidies voor grootschalige PV-systemen, moest de beloftevolle ook dunnefilm-technologie sterk inboeten aan belang. De dunnefilm-technologie heeft daardoor tot op vandaag niet veel vertegenwoordigers meer over. Reeds twee grote faillissementsgolven hebben de technologie geteisterd.

Om verder in te spelen op de behoeften van zijn klanten in een gekrompen markt, startte Cleantec Trade ook met de verkoop van zonnepanelen per volle pallet. Veel installateurs en distributeurs verkochten aanzienlijk kleinere volumes zonnepanelen. De merken LDK en Build Your Dreams (BYD), werden in grote volumes toegevoegd aan het bestaande gamma.

2013

In de eerste helft van 2013 begonnen de prijzen van Chinese zonnepanelen opnieuw licht te stijgen door de anti-dumping en anti-subsidie onderzoeken van de Europese Commissie. Cleantec Trade stond mee aan de wieg van AFASE (Alliance for Affordable Solar Energy), een coalitie van solarbedrijven die vrije handel zien als de basis voor een gezonde en competitieve PV-markt. De aanleiding van deze EU-onderzoeken was een claim van “EU Prosun” (de lobbygroep rond SolarWorld) en leidde tot de registratie van alle invoer uit China met risico op retroactieve heffingen vanaf maart ’13, een voorlopige importheffing van 11,8% vanaf juni ’13 en uiteindelijk de minimuminvoerprijs (MIP) van 0,56 €/Wp vanaf augustus ’13.

De prijzen van Chinese zonnepanelen werden genivelleerd door deze prijsovereenkomst tussen Europa en China. De MIP voor Chinese modules was voornamelijk competitief voor zonnepanelen met een toegevoegde waarde zoals ‘full black’-panelen en panelen met een hoge efficiëntie. Voor standaard poly modules werd deze prijs algemeen als te hoog ervaren. Goedkopere alternatieven voor standaard panelen werden beschikbaar in andere Aziatisch landen. Echter, de geruchten op de markt, over inbreuken op de EU-CN prijsovereenkomst werden sterker en sterker: herverscheping via derde landen, herlabeling en terugbetalingen via schimmige constructies waren veel voorkomende vormen van fraude.

De prijsuitvlakking van Chinese zonnepanelen stelde Cleantec Trade in staat om een aantal Tier-1-merken (topmerken) op voorraad te houden: JA solar en ReneSola. Er werd ook een volwaardig magazijn uitgebouwd in de haven van Rotterdam (Bergschenhoek) om de verhoogde vraag vanuit Nederland tegemoet te komen.

2014

Gedurende dit bijzonder jaar werd de markt op verschillende vlakken door elkaar geschud. Duitsland gaf voor het eerst de koppositie op de Europese markt prijs aan het Verenigd Koninkrijk, de minimuminvoerprijs werd herhaaldelijk neerwaarts aangepast en de Europese vraag naar zonnepanelen stuikte in elkaar door bijkomende zware reducties in de subsidies van Duitsland, Italië, Griekenland en Roemenië en de desastreuze gevolgen van de importheffingen. Daarnaast werd vanaf februari ’14 de recyclage van zonnepanelen geleidelijk aan verplicht in alle Europese lidstaten onder invloed van de Europese richtlijn Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA; Engels: WEEE).

Cleantec Trade sloot een strategisch distributiepartnerschap met de merken Trina Solar (China) en Neo Solar Power (Taiwan). Trina Solar werd in datzelfde jaar ’s werelds grootste producent in plaats van Yingli en was alleen verantwoordelijk voor 8% van de wereldproductie. In augustus ’14 nam de ‘School van de Toekomst’ een nieuwe pv-installatie van Cleantec Trade in gebruik gecombineerd met een batterijopslagsysteem. Het was een pilootproject, de eerste maal dat een dergelijke installatie in de Benelux werd geplaatst.

2015

Onder invloed van de sterke daling van de euro ten opzichte van de dollar, besliste de EU Commissie om de MIP vanaf het tweede kwartaal ’15 opnieuw op te trekken. Gezien de prijzen van de meeste merken, Aziatisch of Europees, gesitueerd lagen rond deze prijs, stegen zowel Chinese als niet-Chinese prijzen met gemiddeld 0,04 €/Wp.

Douaneautoriteiten in diverse Europese lidstaten lieten ondertussen weten, een aantal onderzoeken te zijn begonnen rond het omzeilen van de invoerrechten bij de import van Chinese zonnepanelen: voorraden werden geblokkeerd en monsterboetes werden uitgedeeld. Canadian Solar, ET Solar en ReneSola werden door de EU-Commissie geschrapt uit de price-undertaking. In de praktijk betekende dit enerzijds dat de invoer van deze merken uit China niet meer economisch haalbaar was (belast tegen 47,6%), maar anderzijds ook dat de invoer van deze zonnepanelen met niet-Chinese oorsprong vanuit productiefaciliteiten buiten China volledig vrij was van heffing. Vele merken volgden dezelfde weg en verlieten – al dan niet vrijwillig – de prijsovereenkomst: ZNShine, Chint Solar, Suntellite en vooral Trina Solar. Eind december ’15 besloot de EU Commissie, ondanks de krimp in de sector en vele jobverliezen, om de importheffingen te verlengen tot maart 2017.

In 2015 startte Cleantec Trade met de import van poly-panelen van CSUN uit de productievestiging in Turkije en de import van hoogperformante zwarte mono-panelen van Eging PV uit China. Eging PV werd eind 2015 ook opgenomen in de Bloomberg-lijst van Tier-1 merken.

Toekomst

Aan het begin van 2016 is het duidelijk dat de turbulentie in de Europese zonnepanelenmarkt nog lang niet aan ophouden toe is. Hoewel de overheidsinterventie aan de vraagzijde (subsidiëring van zonnepanelen) stilaan verdwenen is uit de markt, blijft de overheidsinterventie aan de aanbodzijde (importheffingen) volop woeden. Met enkele pennentrekken wijzigt de Europese Commissie zo goed als ieder kwartaal de importmogelijkheden. Een handvol niet-rendabele Europese producenten houden, onder de gemeenschappelijk noemer “EU Prosun”, de zonnepanelensector in Europa gegijzeld met medewerking van de EU-bureaucratie in Brussel. De handelsbelemmeringen krijgen echter steeds een handelsoplossing als antwoord, door de creatieve ondernemersgeest en samenwerking van solarbedrijven in Azië en Europa. Hard getroffen door de hoge importtarieven, opgelegd door de VS en de EU, en gecombineerd met de stijgende loonkosten in de kuststeden, zijn grote Chinese producenten hun productievestigingen aan het uitbreiden naar andere landen zoals Thailand, Vietnam, Zuid-Korea, Turkije, enz.

De zonnepanelenmarkt in Europa staat op een keerpunt: de oude structuren en distributiemodellen zijn niet langer levensvatbaar. Cleantec Trade wil door zijn slanke, efficiënte en innovatieve business model inspelen op de snelle ontwikkelingen in deze woelige markt en zijn klanten voorzien van de meest kwalitatieve zonnepanelenmerken aan de beste prijs.

Cleantec Trade verwacht in 2016 zijn gamma verder uit te breiden met zonnepanelen uit Zuid-Oost-Azië. Daarnaast zal een tweede magazijn worden geopend in Vlaanderen om de heropleving van de lokale vraag te beantwoorden.

In het bijzonder willen wij onze jarenlang trouwe klanten bedanken, maar evenzeer onze nieuwe klanten, voor het vertrouwen in de onze onderneming. Wij kijken ernaar uit om u het beste te blijven bieden wat beschikbaar is op de internationale zonnepanelenmarkt.

Hoogachtend,

Wouter Vermeersch
Oprichter en Zaakvoerder