juli 1, 2016   Posted by: Wouter Vermeersch

Brexit: impact op PV-sector

BrexitNaar aanleiding van de verrassende beslissing van het Verenigd Koninkrijk om de EU te verlaten na het referendum van eind juni ’16, zijn er een aantal gevolgen en kansen voor de solarmarkt:

Valutaschommelingen: tijdelijke prijssprong
De wisselkoersvolatiliteit die voortvloeide uit de Brexit verhoogde onmiddellijk de zonnepanelenprijzen. Aziatische fabrikanten gebruiken de dollar als referentiemunt en de prijzen van materialen voor Europese fabrikanten zijn ook gebaseerd in dollar. Gezien het feit dat de pond en de euro waarde verloren ten opzichte van de dollar, stegen de £-prijzen, en in mindere mate, de €-prijzen direct na de referendumuitslag. Echter, dit effect is reeds na één week uitgevlakt en wordt verwacht om terug een evenwicht te vinden.

 

 

Investeerdersvertrouwen: onder druk
De onzekerheid rond de Brexit maakt geldschieters en investeerders wellicht nerveus op korte termijn. Wanneer de sector wordt geconfronteerd met deze veranderlijkheid, hebben investeerders de neiging uitgaven af te remmen. Echter, gezien het VK zijn eigen ambitieuze doelstellingen voor hernieuwbare energie heeft en de doorlooptijd op projectontwikkeling lang is, zal er waarschijnlijk geen onmiddellijke impact zijn op de sectorgroei. De Wall Street Journal argumenteerde zelfs dat in zeer concurrerende omgevingen, zoals de PV-markt, investeerders geen afwachtende houding zullen aannemen ten opzichte van de post-Brexit wereld, maar in plaats daarvan zullen investeren en aanwerven om te profiteren van de opportuniteiten die mogelijk ontstaan doordat het land niet langer geketend is aan Europa.

Brexit UK EU

EU-China handelsdeal: verlies van Britse vrijhandelssteun
Volgens diplomaten, was het VK in 2013 één van de 14 EU-leden die zich verzetten tegen de strafheffingen op Chinese zonnepanelen. Binnen de EU, was de UK één van de vurigste voorstanders van vrijhandel. De Brexit zal onmiskenbaar een schaduw werpen op de EU-China PV handelsovereenkomst. Europese bedrijven verliezen met het VK een bondgenoot die voorstander is van vrije handel en dus tegen de invoerheffingen.

UK-China handelsdeal: moeilijk en langdurig proces
Tijdens een bezoek aan de UK vorig jaar, riep de Chinese president Xi Jinping Groot-Brittannië onomwonden (wat uitzonderlijk is) op om in de Europese Unie te blijven: “China hoopt op een welvarend Europa en een verenigde Unie, en hoopt dat Groot-Brittannië, als een belangrijk lid van de EU, een nog positievere en constructievere rol kan spelen in het bevorderen van de banden tussen China en de EU”. China heeft inmiddels opgeroepen tot een kalme reactie op de Brexit-stemming, door te verklaren dat een “stabiele en verenigde Europese Unie in het belang was van alle partijen”. Het kan echter moeilijk worden voor de UK om een gunstigere handelsovereenkomst met China te onderhandelen. De China Daily meldde dat het 500 Britse ambtenaren en 10 jaar zal vergen om een nieuw handelsakkoord met China overeen te komen.

Brexit CN UK

Vrije handel in het VK: het afvoeren van MIP en heffingen
De Europese heffingen op Chinese solarproducten, en de prijsovereenkomst, hebben het aantal installaties in Europa aanzienlijk beperkt. Gezien Europa geen zonnepanelenproducenten heeft die concurrentieel zijn op wereldwijde schaal, duwt de minimuminvoerprijs (MIP) de prijzen van projecten omhoog zonder waarneembare voordelen in ruil. Bovendien heeft de UK zelfs geen noemenswaardige binnenlandse solarproductie, dus is er absoluut geen reden voor het land om de handelsbelemmeringen in stand te houden. De hoop is dat de MIP zou kunnen verdwijnen, op grootschalige projecten zou dit een prijsverschil kunnen opleveren van 50.000 $ tot 100.000 $ per megawatt. Met competitievere en kwalitatievere zonnepanelen beschikbaar voor het VK, zal de markt worden gestimuleerd.

Conclusie
Op de korte termijn wordt de markt niet beïnvloed door de Brexit, afgezien van wat tijdelijke markt- en valutavolatiliteit. Op de middellange termijn, zal het belangrijk zijn om het vertrouwen van investeerders in de UK te behouden. De Britse solarmarkt kan in feite op lange termijn voordeel halen, als het erin slaagt om af te geraken van de verstikkende EU invoerheffingen. Aan de andere kant, verliest de EU PV-markt met het Verenigd Koninkrijk een belangrijke partner in de strijd tegen de contraproductieve EU handelsbarrières.