October 2, 2014   Posted by: Wouter Vermeersch

Recycling zonnepanelen Vlaanderen

U krijgt wellicht wel eens de vraag voorgeschoteld:

“Wat met zonnepanelen na hun levensduur?”

De Europese richtlijn Afgedankte Elektrische en Elektronische Appartuur (AEEA; Engels: WEEE) is gericht op een milieuvriendelijke verwijdering van afgedankte producten en vereist dat fabrikanten, importeurs en distributeurs van deze apparatuur zorgen voor de inzameling en recycling ervan in Europa. Sinds 2012 vallen ook PV-zonnepanelen onder deze AEEA-richtlijn.

Specifiek voor Vlaanderen werd deze richtlijn in wetgeving geïmplementeerd door de publicatie in het Staatsblad op 12 september 2014 van een wijziging van het VLAREMA (Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen). Sinds 1 januari 2013 geldt in Vlaanderen echter al een aanvaardingsplicht voor zonnepanelen. Deze aanvaardingsplicht moet ertoe leiden dat alle afgedankte panelen worden ingezameld en verwerkt met toepassing van de beste beschikbare technieken. Momenteel werken de (federaties van) producenten en invoerders van fotovoltaïsche zonnepanelen samen met de Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij (OVAM) aan een milieubeleidsovereenkomst waarin zal staan hoe de sector de inzameling en verwerking zal realiseren, financieren en rapporteren. Als alternatief op deze collectieve regeling, kunnen bedrijven ook op individuele basis uitvoering geven aan de aanvaardingsplicht.

Heel wat fabrikanten, invoerders en distributeurs zijn vandaag niet of onvoldoende op de hoogte van deze wettelijke verplichting in Vlaanderen. Cleantec Trade houdt er echter aan, voor onze klanten, de wetgeving in Vlaanderen strikt op te volgen en de verplichtingen tijdig te voldoen.