October 2, 2014   Posted by: Wouter Vermeersch

Recycling zonnepanelen Nederland

U krijgt wellicht wel eens de vraag voorgeschoteld:

“Wat met zonnepanelen na hun levensduur?”

De Europese richtlijn Afgedankte Elektrische en Elektronische Appartuur (AEEA; Engels: WEEE) is gericht op een milieuvriendelijke verwijdering van afgedankte producten en vereist dat fabrikanten, importeurs en distributeurs van deze apparatuur zorgen voor de inzameling en recycling ervan in Europa. Sinds 2012 vallen ook PV-zonnepanelen onder deze AEEA-richtlijn.

Specifiek voor Nederland werd deze richtlijn in wetgeving geïmplementeerd door de publicatie in de Staatscourant op 3 Februari 2014 van de AEEA-regeling. Onder deze regeling hebben fabrikanten, importeurs en distributeurs de wettelijke verplichting om voor de terugname en recycling te zorgen – met inbegrip van de daarmee verbonden financiering, rapportage en administratie – van de op de markt gebrachte zonnepanelen.

Heel wat fabrikanten, invoerders en distributeurs zijn vandaag niet of onvoldoende op de hoogte van deze wettelijke verplichting in Nederland en zullen deze WEEE-verplichtingen niet of te voldoen. Als zij zich niet aan de richtlijn houden, lopen ze echter het risico op een boete of zelfs een verbod tot handel. Cleantec Trade houdt er echter aan, voor onze klanten, de wetgeving in Nederland strikt op te volgen en de verplichtingen tijdig te voldoen.