December 5, 2015   Posted by: Wouter Vermeersch

PERSBERICHT: EU Commissie torpedeert EU doelstellingen Klimaattop Parijs met heffing zonnepanelen

Terwijl wereldmachten, zoals India en China, zonne-energie als topprioriteit beschouwen, geeft Europa zijn zonne-energiesector een nekslag.

 

Kortrijk, Vlaanderen, België – 5 december 2015 – Op de klimaatconferentie die momenteel doorgaat in Parijs speelt hernieuwbare energie, en zonne-energie in het bijzonder, een belangrijke rol in de strijd tegen klimaatverandering. Uitgerekend vandaag verlengt de Europese Commissie de importheffingen op Chinese zonnepanelen en -cellen. China is met grote voorsprong de belangrijkste producent van zonnepanelen wereldwijd. Hierdoor ondergraaft de Europese Commissie het potentieel van de Europese zonne-energie sector als een primaire pijler van een CO2-neutrale energievoorziening.

 

In oktober 2015 lieten diverse leden van het Europees Parlement, die de belangrijkste politieke groepen vertegenwoordigen, in een open brief aan de Europese Commissie nog optekenen dat het aantal solarprojecten drastisch gedaald is in Europa, van 17 GWp in 2012 tot onder 7 GWp in 2014. Het aantal banen in de zonne-energie sector daalde van 265.000 in ’11 tot ongeveer 120.000 vandaag. Daarom stelden zij uitdrukkelijk: “Opdat de Europese solarsector opnieuw groei zou kennen en jobs terugkeren, roepen wij de EU-Commissie op om de heffingen te beëindigen.”

 

Op 3 december 2015 publiceerde SolarPower Europe, de nieuwe naam voor EPIA (Europese Photovoltaïsche Industrie Associatie), een nieuwe studie van Ernst & Young die aantoont dat het schrappen van de handelsbarrières met China aanleiding had kunnen geven tot 50.000 nieuwe jobs in Europa tegen 2020. “Deze bevindingen tonen dat Europa duidelijk voordeel kon halen uit een einde van de handelsbelemmeringen op zonnepanelen en -cellen. Dit zou goed zijn voor de gehele Europese zonne-energie waardeketen, jobs creëren en de economie stimuleren zodat Europa zijn ambitieuze klimaatdoelstellingen zou halen.”

 

De beslissing van de Europese Commissie staat in schril contrast met andere wereldmachten zoals India en China die aan zone-energie een hoofdrol toedichten in de klimaatdiscussie. De President van India maakte maandag tijdens de klimaatconferentie in Parijs nog bekend dat India een internationale zone-energie alliantie gaat huisvesten. Dit samenwerkingsverband van minstens 120 landen heeft India in het leven geroepen om zonne-energie voor iedereen in de wereld bereikbaar te maken. India roept alle landen ter wereld op om samen tot 2030 duizend miljard dollar (950 miljard euro) in zonne-energie te steken.