December 5, 2015   Posted by: Wouter Vermeersch

NIEUWSFLASH: EU-commissie verlengt importheffingen zonnepanelen tot 2017

Europe3De anti-dumping en anti-subsidie heffingen op Chinese zonnepanelen en cellen en de prijsovereenkomst zouden normaal komen te vervallen op maandag 7 december 2015. Echter, EU Prosun (de lobbygroep rond SolarWorld die voorstander is van importheffingen) vroeg op 4 september 2015 aan de EU Commissie om een herzieningsonderzoek van de maatregelen op te starten. De Europese Commissie heeft vandaag beslist om dit herzieningsonderzoek (expiry review) met tussentijdse evaluatie (interim review) op te starten.
Tijdens het herzieningsonderzoek, zullen Europese producenten, de Chinese producenten en importeurs opnieuw worden gevraagd om te antwoorden op vragenlijsten. Gebruikers van panelen en cellen, maar ook andere deelnemers in de photovoltaïsche waardeketen zullen het recht hebben om hun argumenten aan de Europese commissie voor te leggen waarom de heffingen en prijsovereenkomst (undertaking) in het belang van Europese PV industrie zou moeten uitdoven.
Aan het einde van het herzieiningsonderzoek, zal de EU Commissie beslissen om:
a) de heffingen en undertaking stop te zetten; of
b) deze te wijzigen; of
c) deze te behouden voor een specifieke periode.
Bovenstaande betekent dat de heffingen en prijsovereenkomst van toepassing blijven tijdens de duur van het onderzoek dat tot 15 maanden kan duren, dus tot 5 maart 2017.