May 11, 2012   Posted by: Wouter Vermeersch

Market situation photovoltaic modules Q2 2012

 

Price indication

Prices in the second quarter of 2012 are stabilizing because of increased demand from the solar markets in Germany and Italy. As the world market prices of the raw material polysilicon are decreasing, further price decreases can be expected in the third and fourth quarter of 2012.

Stock indication

Currently limited stocks of solar modules are available in the European ports; German and Italian installers are emptying stocks. Therefore, it is adviced, for installations that need to be finished before June 30, 2012 to order timely.

__________

 

Prijs indicatie

In het tweede kwartaal van 2012 stabiliseren de prijzen van zonnepanelen door de verhoogde vraag uit de solar markten in Duitsland en Italië. Gezien de wereldmarktprijzen van de grondstof polysilicium zakken, kunnen verdere prijsdalingen verwacht worden in het derde en vierde kwartaal van 2012.

 

Voorraad indicatie

Momenteel zijn slechts beperkte voorraden zonnepanelen beschikbaar in de Europese havens; Duitse en Italiaanse installateurs kopen de voorraden massaal op. Daarom is het zeker aan te raden, voor installaties die voor 30 juni klaar dienen te zijn, tijdig te bestellen.

__________

 

Indication des prix

Les prix des panneaux photovoltaïques se stabilisent au deuxième trimestre de 2012 en raison d’une demande accrue des marchés solaires en Allemagne et en Italie. Compte tenu de la diminution des prix mondiaux de la matière première polysilicium, des baisses de prix sont attendues dans la troisième et quatrième trimestres de 2012.

 

Indication des stocks

Actuellement des stocks limités de panneaux solaires sont disponibles dans les ports européens; les installateurs allemands et italiens achètent en masse les quantités disponibles. Par conséquent, il est fortement recommandé, pour des installations qui devraient être prêtes avant 30 Juin, de commander à temps.