August 30, 2012   Posted by: Wouter Vermeersch

Feed in-tarrifs drop, time for a new supplier!

 

During 2011 CLEANTEC TRADE has traded, with its offices in Belgium and Hong Kong together, more than 16 MW or 112 pieces 40FT containers of solar modules. During the first half of 2012 over 80 full containers (11,6 MW) have been sold to various customers in Western Europe.

By pooling volumes of our customers, the excellent contacts and partnerships with the producers and our cost-efficient organisation, we can offer sharp conditions for several A-brands of Chinese solar modules. CLEANTEC TRADE has stock in Belgium, The Netherlands and the United Kingdom.

__________

 

CLEANTEC TRADE heeft, met zijn vestigingen in Vlaanderen en Hong Kong samen, gedurende 2011 meer dan 16 MW of 112 stuks 40FT-containers aan zonnepanelen verhandeld. Tijdens de eerste helft van 2012 werden ruim 80 volle containerladingen (11,6 MW) verkocht aan diverse klanten in West-Europa.

Door het samenvoegen van de volumes van onze klanten, de goede contacten en partnerschappen met onze leveranciers en onze kosten-efficiënte organisatie, kunnen wij bijzonder scherpe voorwaarden aanbieden voor diverse Chinese A-merken van zonnepanelen. CLEANTEC TRADE houdt voorraad aan in België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

__________

 

CLEANTEC TRADE hat, mit seinen Niederlassungen in Belgien und Hong Kong zusammen, im Jahr 2011 mehr als 16 MW oder 112 Stücke 40FT-Container von Solarmodule gehandelt. Während der ersten Hälfte des Jahres 2012 sind über 80 vollen Containerladungen (11,6 MW) verkauft an verschiedene Kunden in Westeuropa.

Durch die Kombination der Menge unserer Kunden, gute Kontakte und Partnerschaften mit unseren Produzenten und unsere kostengünstige Organisation, bieten wir sehr wettbewerbsfähigen Bedingungen für verschiedene chinesische A-Marken von Solarmodule. CLEANTEC TRADE hält Vorrat in Belgien, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich.

__________

 

CLEANTEC TRADE a réalisé, au sein de ses bureaux en Belgique et Hong Kong, durant 2011 plus de 16 MW ou 112 pièces 40FT-conteneurs de modules solaires. Au cours du premier semestre 2012, plus de 80 conteneurs (11,6 MW) ont été vendus à divers clients en Europe de l’Ouest.

En mettant en commun les volumes de nos clients, les excellents contacts et partenariats avec les producteurs et notre organisation efficace, nous garantissons des conditions très concurrentielles pour plusieures grandes marques de panneaux solaires chinois. CLEANTEC TRADE a du stock en Belgique, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.