March 11, 2015   Posted by: Wouter Vermeersch

EU-China PV Trade Deal: Update

Price increases
Our contacts and suppliers in China expect the minimum import price (MIP) to increase as from April 1, 2015 with about 0,04 €/Wp. As already mentioned in our previous updates, the main driver for this increase is the € which lost over 16% of its value against the $ in the last 6 months. As the prices of most brands, Asian or European, are situated around the MIP, both Chinese and non-Chinese prices can be expected to increase on average with 0,04 €/Wp.
Withdrawal producers
According to PV Magazine the EU Commission threatens to remove Canadian Solar, ET Solar and ReneSola from the MIP manufacturer list. In the opinion of the Commission it is impracticable to monitor whether these three companies comply with the price undertaking. CSI, ET and ReneSola have the right to respond and challenge these allegations. “We made a hard, but sensible, decision to exit from the MIP list”, said ReneSola’s CEO Mr. Xianshou Li this morning. “As we will no longer be subject to the EU Commission’s review, customers will not be implicated in any investigation.” The disadvantage of a withdrawal for these suppliers could be that they can no longer sell from China, the advantage could of course be that they can legally start low cost production with non-Chinese cells in third countries and supply to Europe without duties.
Import Fraud
Customs authorities in the Netherlands reported to have started a number of investigations on the circumvention of import duties with the import of solar panels from China. The Dutch company GroenLeven reported on its website to have bought ten containers which are subject to the investigation. No brand names have been mentioned, but fact is that GroenLeven mainly installed Shinetime Solar and Sunrise Solartech. According to Solar Magazine in total 22 different brands of solar panels are currently blocked in European ports for further investigation.
__________
Prijsstijgingen
Onze contacten en leveranciers in China verwachten dat de minimumimportprijs (MIP) zal stijgen vanaf 1 april 2015 met ongeveer 0,04 €/Wp. Zoals reeds gemeld in onze vorige updates, is de belangrijkste drijfveer voor deze stijging de € die ruim 16% van zijn waarde verloor tegen de $ in de laatste 6 maanden. Gezien de prijzen van de meeste merken, Aziatisch of Europees, gesitueerd liggen rond de MIP, kan verwacht worden dat zowel Chinese als niet-Chinese prijzen zullen stijgen met gemiddeld 0,04 €/Wp.
Schrappen producenten
Volgens PV Magazine dreigt de EU Commissie ermee om Canadian Solar, ET Solar en ReneSola te schrappen van MIP producentenlijst. Volgens de Commissie is het ondoenbaar om te controleren of deze drie bedrijven voldoen aan de prijsovereenkomst. CSI, ET en ReneSola hebben het recht om op deze beschuldiging te reageren en ze aan te vechten. “We hebben de harde, maar verantwoorde, beslissing genomen om de MIP-lijst te verlaten”, zei ReneSola’s CEO Dhr. Xianshou Li deze ochtend. “Gezien we niet langer zullen worden onderworpen aan de beoordeling van de EU Commissie, zullen onze klanten niet worden betrokken bij enig onderzoek.” Het nadeel van een schrapping voor deze leveranciers kan zijn dat ze niet meer kunnen verkopen vanuit China, het voordeel kan natuurlijk zijn dat ze legaal een lagekostproductie kunnen beginnen met niet-Chinese cellen in derde landen en deze leveren aan Europa zonder heffingen.
Import fraude
Douaneautoriteiten in Nederland lieten weten een aantal onderzoeken te zijn begonnen op het omzeilen van de invoerrechten bij de import van Chinese zonnepanelen. Het Nederlandse bedrijf GroenLeven meldde op zijn website tien containers te hebben gekocht die voorwerp zijn van het onderzoek. Er werden geen merknamen genoemd, maar feit is dat GroenLeven voornamelijk Shinetime Solar en Sunrise Solartech installeerde. Volgens Solar Magazine worden er momenteel in totaal 22 verschillende merken zonnepanelen geblokkeerd in de Europese havens voor verder onderzoek.