January 28, 2015   Posted by: Wouter Vermeersch

2015 Forecast Part 2: PV Prices

The strongest international price trend to be expected in 2015, according to EnergyTrend, will most likely be the persistent fall of polysilicon prices. Mono panel prices will also continu to fall, yet together with in improvements in performance (high-efficiency panels).
Two major variables will however determine price in Europe during 2015: the EU-China price undertaking and the €-$ exchange rate:
• The existing EU minimum import prices for Chinese modules and cells prevents a much-needed downward price adjustment for products of all regions of origin. Modules are sold outside the EU at prices slightly above 0,42 €/Wp (0,50 $/Wp), whereas prices in the EU are largly above 50 eurocents. In Europe, the prices of most brands, whether from Asia or Europe, are still stably situated around the price level decided by the European Commission. Any change during 2015 of the minimum price affects both Chinese and non-Chinese module prices.
• In 2014, the euro dropped by over 15% against the dollar. A further decline in the euro in 2015 can no longer be ruled out and would make imports of cells, wafers and solar panels more expensive. A lower euro in 2015 would thus bring about a general increase in all solar module prices.
__________
De sterkste prijstrend die internationaal kan worden verwacht in 2015, volgens EnergyTrend, zal hoogstwaarschijnlijk de voorgezette daling zijn van polysiliciumprijzen. De prijzen van monopanelen zullen ook blijven dalen, hoewel dit in combinatie zal gebeuren met een verbetering van het vermogen (hoog-efficiëntie modules).
Twee belangrijke factoren zullen echter de prijs in Europa tijdens 2015 bepalen: de EU-China prijsovereenkomst en de €-$ wisselkoers:
• De bestaande EU minimumimportprijs voor Chinese panelen en cellen verhindert een broodnodige neerwaarte prijsaanpassing van producten van eender welke herkomst. Panelen worden buiten de EU verkocht aan prijzen van iets meer dan 0,42 €/Wp (0,50 $/Wp), terwijl prijzen in de EU ruim boven de 50 eurocent liggen. In Europa liggen de prijzen van de meeste merken, vanuit Azië of vanuit Europa, stabiel gesitueerd rond het prijsniveau dat wordt beslist door de Europese Commissie. Eender welke verandering tijdens 2015 van de minimumprijs beïnvloedt zowel Chinese als niet-Chinese moduleprijzen.
• De euro is in 2014 met ruim 15% gezakt ten opzichte van de dollar. Een verdere daling van de euro in 2015 valt niet langer uit te sluiten en zou de import van cellen, wafers en zonnepanelen veel duurder maken. Een lagere euro in 2015 zou dus een algemene verhoging van alle zonnepanelenprijzen teweegbrengen.